trenfrdeitjaru
ŞAHMERAN KONAK BUTİK OTEL & RESTAURANT
ŞAHMERAN KONAK BUTİK OTEL & RESTAURANT
ŞAHMERAN KONAK BUTİK OTEL & RESTAURANT
ŞAHMERAN KONAK BUTİK OTEL & RESTAURANT

            Konaklar

 

KASTAMONU KONAKLARI VE SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ
Sadece Kastamonu kent merkezi içinde yer alan taşınamaz kültür varlıklarının 350 adetini bir asrı geçen ömürleriyle sivil mimarlık örnekleri oluşturmaktadır. Kent merkezinden sonra konak yoğunluğu açısından sıralamada İnebolu ve Taşköprü ilçelerimiz gelmektedir. Kastamonu’da  konaklar, diğer tarihi yapılarla birlikte şehrin  kültürel  kimliğinin korunmuşluk öğesi olarak göze çarpmaktadır.

Kastamonu’nun coğrafi yapısındaki değişik etmenlerden dolayı sivil mimarlık öğeleri de, içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun olarak yapım tekniği ve tasarımlarında oldukça zengin bir çeşitlilik sunmaktadırlar.

Özellikle kent merkezinde yer alan konakların en önemli özellikleri arasında ilk başta gelen unsur, her bir yapının ön cephelerinde farklı mimari tasarım ve estetik anlayışın hayata geçirilmiş olmasıdır. Bu belirgin anlamda “ Kastamonu Konağı ”  denilebilecek bir olgunun ortaya çıkması yanında neredeyse her konak için farklı bir ön cephe tipolojisinin oluşması anlamına gelir.

Bu özellik Kastamonu’nun binlerce yıllık kültür birikiminin yanında, özellikle Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde bir idari merkez olması, ülkenin her yanında gelen yönetici, memur, asker, zanaatkar ve tüccarların kendi kültürleri ile burada varolan  kültürel alt yapının birleşmesinden doğan eklektizmi ile açıklanabilir.

Kastamonu konaklarındaki bir diğer önemli farklılık ise yapıların her katının günlük yaşamın içine yer alması ile ortaya çıkar. Kastamonu’nun üç katlı konaklarında birinci kat, sağır değil, birebir hayata açılan ve günlük yaşamın başladığı kat olmasıdır. İkinci katlar aile yaşamının ortak alanı iken, üçüncü katlar ise daha çok özel mekânlar olarak tasarlanmışlardır.

Sivil mimarlık yapılarının inşasındaki temel mantelite, komşunuzun güneşini, gölgesini ve manzarasını engellememek ile bulunduğu alanı en iyi şekilde değerlendirme düşüncesi, Kastamonu’da yer alan konaklarda en iyi şekliyle görülmektedir.

İNEBOLU EVLERİ ( KONAKLARI )
Kastamonu coğrafyası üzerindeki konut çeşitliliğinde kendine özgülüğü ile dikkat çeken örneklerin başında konut çokluğu ve çeşitliliği ile İnebolu gelir. İlçede 350 civarında tescilli konak bulunmaktadır. İnebolu Arnavut kaldırımlı dar sokakları, sokağa çıkma veya cumbalarla açılan geleneksel konut mimarisi ile tarihi kentsel karakterini günümüze kadar korumuş sayılı örneklerdendir.

İnebolu’nun topografyasıyla da şekillenen konut mimarisi temel anlamda dört gruba ayrılır. Bu grup içerisinde İnebolu evlerinin tanımlaması şu şekilde yapılmaktadır. Ev tamamen bahçe içinde olup, bahçe duvarları sokak elemanları olarak kullanılmış; ev sokağa doğrudan cephelendirilerek yapının üç cephesi bahçe içinde konumlandırılmış; ev yanlardan bitişik nizamlı olup giriş direkt binadan bahçeye verilmiş, sadece arka cephe içinde yer almış ve e yanlardan bitişik nizamlı olup bahçeye sahip değildir.

Kastamonu kıyısının ana yapı şeklini oluşturan konutlardan olan İnebolu Evleri, dik yamaçlar üzerine yapılmışlardır.Ahşaptan, üç katlıdırlar. İnebolu’daki evlerin büyük bir çoğunluğu aşı boyasından kırmızı-bordo renklerde boyanmıştır. Bu boyaların toprağı ilçenin Aşı Köyü’nden çıkarılmaktadır. Boyaya ayrıca keten yağı katılarak hem boyanın hem de boyanın koruma özelliği artırılmaktadır. Kimi evlerde ise ahşabın doğal renginde bırakılan evler yine keten yağı ile dış etmenlere karşı güçlendirilirler. Üst katlarda yüzeyler profili konsollorla desteklenen cumbalar, çıkmalarla hareketlendirilmiştir. Bu çıkma veya cumbalar ise çatıda genellikle üçgen alınlıkla son bulmaktadır. Evlerin çatıları dört tarafa eğimli ve üzerleri de kiremit yerine yöreye özgü arduvaz (marla) taşı ile kaplanmıştır. Çatıda taş kullanılmasının sebebi son derece sert Karadeniz poyraz rüzgârlarında çatının dayanıklı olmasıdır. Marla taşı ise, ince düz yapısı ve ısı yalıtımına sağladığı katkıdan dolayı tercih edilmiştir.

Bodrum kat soğuktan korunmak ve rutubeti önlemek amacıyla taştan yapılır. İnebolu merkezinde bu bodrum katları iş yeri veya kiler olarak, kırsalda ise ahır olarak kullanılır. Her kat yüksek tavanlı, bol pencereli ve bağımsız bir daire şeklinde ana salona açılan odalar şeklinde tasarlanmıştır. Kat girişleri ana kapı girişinden veya dışarıdan merdivenle ayrılır. Bunun amacı ise aile genişledikçe bağımsız olarak evin rahat bir şekilde kullanılabilmesidir. Her katta tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yatak odasında dolap denilen bugünkü kullanımda ebeveyn banyoya karşılık gelen ilk bakışta gardırop banyo bulunur. Bazı evlerde iki odadan oluşan çatı katı da bulunur.

2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Mustafa Topluoğlu

       Şahmeran Konak Butik Otel
Adres    : İsmailbey Mahallesi Mağara Sk. No:2 37100
                Merkez/Kastamonu
Telefon : +90 366 212 16 00
                +90 554 151 16 00
Mail       : info@sahmerankonak.com


Search